Forleden hørte jeg, at norske forskere har gennemført et forskningsprojekt, hvis resultater peger i retningen af, at det er sundt at jodle! Mennesker synes at blive gladere af at jodle. Kroppen udskiller flere endorfiner, og disse er medvirkende til at dæmpe stress og forstærke immunforsvaret.

Den første tanke efter at have modtaget en sådan information kunne være, at der da også forskes i de mærkeligste ting nu om stunder. Men måske er det slet ikke så dumt at se nærmere på, hvordan forskellige former for legende og kreativ brug af stemmen påvirker os.

Mange har oplevet, hvordan den musikalske brug af stemmen kan give glæde og øge ens velbefindende. Dette hænger bl.a. sammen med menneskets naturlige behov for at udtrykke sig. Og sang er at udtrykke sig. Hvis vi i længere tid er afskåret fra at kommunikere med andre mennesker, kan det udløse et stort savn. Og faktisk kan det hjælpe at tale med sig selv – f.eks. til et spejl – hvis der ikke er andre at tale med. Eller man kan synge med sig selv.

Sang rummer nemlig en ekstra dimension. Det musikalske sprog inviterer til medleven og knytter oftest udtrykket dybere sammen med følelserne. En legende brug af stemmen og udtrykket kan endda virke følelsesforløsende og være en hjælp til at overvinde forskellige former for følelsesmæssige hæmninger. Også mismod kan overvindes, når de tungere følelser får lov at blive udtrykt og løftet op på sangens vinger.

Der er med andre ord al mulig grund til at synge, jodle og tralle på livet løs!