Mindfulness er blevet et ”buzz-word” – ikke blot i erhvervs- og leder-mæssig sammenhæng, men i så at sige alle livets forhold. Undersøgelser viser, at mindfulness-træning kan være et værn mod stress og sygdom samt øge effektiviteten i f.eks. arbejdslivet. Mennesker kan gennem træning af mindfulness blive bedre til at håndtere livets udfordringer og komme i kontakt med en indre styrke og glæde, som er mere vedvarende.

I nærværende workshop vil vi praktisk afprøve metoder til træning af mindfulness og forsøge at give et billede af, hvad det er denne træning gør ved os. Herudover vil vi se nærmere på den betydning, personlig udvikling eller dybere selv-indsigt kan have på forskellige dele af vores liv – parforhold, det relationelle generelt og arbejdslivet – samt på vores definition af succes.

Underviser: Martin Guldberg

Martin Guldberg han har med udgangspunkt i såvel erfaringer fra sit virke som sanger-skuespiller, samt leder af Den Ny Opera i mere end 10 år, lavet workshops for personalegrupper omkring teambuilding, stresshåndtering, mindfulness, kommunikation og kreativitet. Han har selv en mangeårig daglig erfaring med træning af mindfulness og meditation.

Martin er Certified Kripalu Yoga Teacher fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA. Han har herudover en MA Musicology, en MA Vocal Performance samt en MA Vocal Pedagogy. Martin Guldberg er studielektor på Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet.