I nærværende workshop, som også kan afvikles som et forløb over et antal uger, vil fokus være på, hvordan mindfulness og yoga-filosofi kan have relevans for et moderne menneske. Forløbet er praktisk; vi vil forsøge at konkretisere og omsætte yoga-traditionernes anvisninger omkring mindfulness og meditation på en sådan måde, at den enkelte deltager kan bruge dem i forhold til sin konkrete hverdag og praktiske virkelighed.

Yoga-traditionerne byder på en lang række strategier og metoder til at træne sindet og bevidstheden, så mennesker kan åbne til større selvindsigt, bedre balance i tilværelsen og personligheden, samt større glæde i dagligdagen. Fokus er i dette forløb ikke på den fysiske yoga (selvom den også har mange positive effekter), men på sindet og de muligheder for større forståelse af sig selv og andre, som en sådan selvundersøgelse tilbyder.

Mindfulness er blot én blandt mange metoder, der har sådanne positive effekter – effekter, der efterhånden er videnskabeligt anerkendte og veldokumenterede. Nærværende forløb introducerer et udvalg af arbejdsmåder til fordybelse af kontakten med sig selv, med følelseslivet og med evnen til kontrol og handlekraft. Håbet er, at vi kan omsætte den for nogle lidt abstrakte yogafilosofi til konkret træning her og nu og i relation til den enkeltes konkrete virkelighed.

Forløbet henvender sig til alle interesserede, uanset om man har erfaring med meditation eller ej, idet de strategier, der gennemgås og afprøves, kan anvendes på en række forskellige niveauer.

Underviser: Martin Guldberg

Martin Guldberg han har med udgangspunkt i såvel erfaringer fra sit virke som sanger-skuespiller samt leder lavet workshops for personalegrupper omkring teambuilding, stresshåndtering, mindfulness, kommunikation og kreativitet. Han har selv en mangeårig daglig erfaring med træning af mindfulness og meditation.

Martin er Certified Kripalu Yoga Teacher fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA. Han har herudover en MA Musicology, en MA Vocal Performance samt en MA Vocal Pedagogy. Martin Guldberg er studielektor på Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet.