Mindfulness er nærværstræning – en træning i at være med det, som er. En træning i ikke at stresse over udfordringer, men møde dem ud fra en dybere kontakt med dig selv. Mindfulness giver mulighed for en dybere indsigt i, hvad der er væsentligt og af betydning i dit liv. Den dybere forankirng og indre ro, der kommer heraf, kan give større overskud i hverdagen; større evne til at håndtere stressede og krævende situationer og en øget opmærksomhed i relationer til andre; større glæde i forhold til det, som er – og dermed en øget livskvalitet.

I denne workshop vil vi træne basal mindfulness og relatere det til den enkeltes faktiske liv. Workshoppen er åben for alle, også selv om man ikke tidligere har arbejdet med mindfulness.

Underviser: Martin Guldberg

Martin Guldberg har med udgangspunkt i såvel erfaringer fra sit virke som sanger-skuespiller samt leder lavet workshops for personalegrupper omkring teambuilding, stresshåndtering, mindfulness, kommunikation og kreativitet. Han er Certified Kripalu Yoga Teacher fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA. Herudover er han cand. phil. i Musikvidenskab og har en MA Vocal Performance samt en MA Vocal Pedagogy. Martin Guldberg er studielektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet.