Den moderne hverdag er for mange mennesker præget af et højt tempo og få pauser. Nogle af de negative konsekvenser heraf kan være stress, modløshed, udbrændthed og en følelse af manglende mening med livet. Et modtræk til sådanne negative konsekvenser kan findes i træningen af mindfulness.

Mindfulness-træning har mange positive effekter. Nærværet højnes, stress-niveauet falder og man kommer i dybere kontakt med sig selv. Det skaber et større overblik over livssituationen og giver mulighed for bedre valg i livet, og som følge heraf kan mindfulness være en hjælp til at finde større ro, balance og livsglæde. Veldokumenterede undersøgelser viser herudover, at mindfulness gør det lettere at leve med kroniske lidelser eller smerter, styrker immunforsvaret og forbedrer koncentrationsevnen.

Underviser: Martin Guldberg

Martin Guldberg han har med udgangspunkt i såvel erfaringer fra sit virke som sanger-skuespiller samt leder lavet workshops for personalegrupper omkring teambuilding, stresshåndtering, mindfulness og kommunikation. Han har selv en mangeårig daglig erfaring med træning af mindfulness og meditation.

Martin er Certified Kripalu Yoga Teacher fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA. Han har herudover en MA Musicology, en MA Vocal Performance samt en MA Vocal Pedagogy. Martin Guldberg er studielektor på Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet.