Mindfulness er ikke kun en stillesiddende træningsform. Selv om det ofte giver god mening at træne mindfulness stillesiddende, så er håbet og intentionen, at nærværet efterhånden også flyder med ud i hverdagens mange gøremål – kontakten til andre, arbejdslivet samt daglige fornødenheder som opvask, tandbørstning m.v.

En sådan grounding af nærværet i hverdagen kan yderligere støttes af kombinationen af mindfulness og bevægelse – f.eks. ved at arbejde med sammenkædning af enkle kropsøvelser og mindfulness. Eksempler herpå er yoga med særligt fokus på mindfulness, træning af ”samvær med nærvær” samt andre øvelsestyper som f.eks. kanalisationsøvelser, kan få krop og nærvær til at smelte sammen. For nogle er denne måde at træne på langt lettere, end en stillesiddende praksis. For andre er det et stærkt supplement til den stillesiddende træningsform, og forankringen i krop og bevægelse gør det lettere at tage nærværet med ind i hverdagslivet. På dette modul vil vi derfor have særligt fokus på mindfulness og kroppen.

Underviser: Martin Guldberg

Martin Guldberg har med udgangspunkt i såvel erfaringer fra sit virke som sanger-skuespiller samt leder lavet workshops for personalegrupper omkring teambuilding, stresshåndtering, mindfulness og kommunikation. Han er Certified Kripalu Yoga Teacher fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA. Herudover har han en MA i Musicology, en MA i Vocal Performance og en MA i Vocal Pedagogy. Martin er studielektor ved Aarhus Universitet.