Mindfulness er nærværstræning. Traditionelt begynder man med at træne nærværet, mens man sidder stille. Men nærværet kan ikke kun trænes i forhold til det indre liv (følelser, tanker etc.). Det kan med fordel også trænes i forhold til det ydre liv (sociale kontakter og verden omkring os). Mindfulness kan trænes i hverdagen igennem en vågen og omsorgsfuld kontakt med f.eks. ens partner, børn, familie, venner og kolleger samt bevidst nærvær i handlinger i dagligdagen (f.eks. når vi spiser, går tur, dyrker sport eller andre fritidsaktiviteter, samt når vi arbejder etc.). Og mange oplever, at netop inddragelse af nærværet i hverdagens aktiviteter og i kontakten med andre mennesker kan være en afgørende hjælp til at bryde med fastlåste rutiner og i stedet opleve livet friskt og nyt.

På nærværende workshop vil vi introducere og træne basal mindfulness og sammen undersøge, hvad et øget nærvær gør ved krop og sind. Vi vil herudover inddrage øvelser, der kan give inspiration til at træne mindfulness i hverdagens mange aktiviteter og gøremål.

Underviser: Martin Guldberg

Martin Guldberg har med udgangspunkt i såvel erfaringer fra sit virke som sanger-skuespiller samt leder lavet workshops for personalegrupper omkring teambuilding, stresshåndtering, mindfulness og kommunikation. Han har studeret og trænet meditation, mindfulness og selvudvikling i mere end 20 år. Martin er Certified Kripalu Yoga Teacher fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA. Han har herudover en MA Musicology, en MA Vocal Performance samt en MA Vocal Pedagogy. Martin Guldberg er studielektor på Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet.