Mindfulness er både en træningsform og en holdning eller indstilling til livet. I første omgang trænes evnen til at være nærværende i det, som er her og nu. Men når nærværet øges, får det betydning for livet generelt, simpelthen fordi man er mere årvågen og tilstede i livets mange situationer og sammenhænge. Mindfulness-træningen kan føre til større selvindsigt, og netop den øgede indsigt i egne tanker, følelser og reaktionsmønstre kan give en større frihed i forhold til at træffe valg og vælge den mest hensigtsmæssige retning i livet.

På nærværende workshop vil vi introducere og træne basal mindfulness og sammen undersøge, hvad et øget nærvær gør ved krop og sind.

Underviser: Martin Guldberg

Martin Guldberg har med udgangspunkt i såvel erfaringer fra sit virke som sanger-skuespiller samt leder lavet workshops for personalegrupper omkring teambuilding, stresshåndtering, mindfulness og kommunikation. Under vejledning og anvisninger fra Bob Moore og Jes Bertelsen har han studeret og trænet meditation, mindfulness og selvudvikling i mere end 20 år. Martin er Certified Kripalu Yoga Teacher fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA. Han har herudover en MA Musicology, en MA Vocal Performance samt en MA Vocal Pedagogy. Martin Guldberg er studielektor på Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet.