Mindfulness er ikke kun en stillesiddende træningsform. Selv om det ofte giver god mening at træne mindfulness stillesiddende, så er håbet og intentionen, at nærværet efterhånden også flyder med ud i hverdagens mange gøremål – kontakten til andre, arbejdslivet samt daglige fornødenheder som opvask, tandbørstning m.v.

En sådan grounding af nærværet i hverdagen kan yderligere støttes af kombinationen af mindfulness og bevægelse – f.eks. ved at arbejde med sammenkædning af enkle kropsøvelser og mindfulness. Eksempler herpå er yoga med særligt fokus på mindfulness, træning af ”samvær med nærvær” samt andre øvelsestyper, som kan få krop, bevægelse, sociale aktiviteter og nærvær til at smelte sammen. For nogle er denne måde at træne på langt lettere, end en stillesiddende praksis. For andre er det et stærkt supplement til den stillesiddende træningsform, og forankringen i krop og bevægelse gør det lettere at tage nærværet med ind i hverdagslivet.

På nærværende workshop vil vi introducere og arbejde med basal mindfulness. Vi vil herudover have særligt fokus på mindfulness i bevægelse og undersøge, hvordan mindfulness kan øge vores kontakt med og forståelse af vores krop, følelser og tanker – med de muligheder for større frihedsfølelse og glæde, som følger heraf.

Underviser: Martin Guldberg

Martin Guldberg har med udgangspunkt i såvel erfaringer fra sit virke som sanger-skuespiller samt leder lavet workshops for personalegrupper omkring teambuilding, stresshåndtering, mindfulness og kommunikation. Han har studeret og trænet meditation, mindfulness og selvudvikling i mere end 20 år. Martin er Certified Kripalu Yoga Teacher fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA. Han har herudover en MA Musicology, en MA Vocal Performance samt en MA Vocal Pedagogy. Martin Guldberg er studielektor på Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet.