• friheden i at stå ved sig selv

Den moderne tilværelse med trendsættere, meningsdannere og modebølger er fuld af tilbud og meninger om, hvordan vi skal leve vores liv. Også fra de nære relationer, fra familie, venner og partneren, kan vi komme under pres med hensyn til, hvad der er rigtigt eller forkert, og hvordan vi skal indrette vores tilværelse. Det kræver ofte mod og en dybere forankring at stå ved sig selv, at holde fast ved egne værdier og valg, når andre mener noget andet. Men erfaringsmæssigt er der en stor frihed i en sådan autenticitet.

I denne workshop vil vi med mindfulness som basis søge at give den enkelte deltager mulighed for en dybere kontakt med sig selv. En sådan kontakt åbner for større selvindsigt og for evnen til at hvile mere i sig selv – også i en travl hverdag. Den indre forankring og centrering, som mindfulness kan give, giver større handlekraft og en klarere fornemmelse af, hvad der føles rigtigt – og livets mange valg kan træffes fra et mere sandt og ægte ståsted.

Underviser: Martin Guldberg

Martin Guldberg har med udgangspunkt i såvel erfaringer fra sit virke som sanger /skuespiller samt leder lavet workshops for personalegrupper omkring teambuilding, stresshåndtering, mindfulness, kommunikation og kreativitet. Han er Certified Kripalu Yoga Teacher fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA. Herudover er han cand. phil. i Musikvidenskab og har en MA Vocal Performance samt en MA Vocal Pedagogy. Martin Guldberg er studielektor på Institut for Æstetik og Kommunikation på Aarhus Universitet.