– balance, selvindsigt og frihed gennem arbejde med chakra- og energisystemet

Chakra- og energisystemet er i mange sammenhænge udgangspunkt for et arbejde med bedre balance og helse. Dette arbejde med energicentre og energibaner kender de fleste til gennem f.eks. akupunktur, shiatsu massage etc.

En hel del af den viden om chakra- og energisystemet, vi har adgang til, stammer fra bl.a. yogatraditionen og den kinesiske medicin. Men både i østlige og i vestlige spirituelle traditioner har man udviklet og brugt sådanne energi-øvelser med det sigte at skabe større fysisk og psykisk balance, give dybere selverkendelse og skabe større overskud og en mere umiddelbar livsglæde.

I nærværende workshop vil vi arbejde med et udvalg af de mange forskellige tilgange til et sådant indre arbejde – ikke mindst inspireret af Bob Moores dybtgående forståelse af og undervisning indenfor dette område. Et sådant arbejde fører naturligt til en fordybet sammenhæng mellem krop og bevidsthed og til en dybere afspænding, og den tilbyder tillige en anderledes tilgang til meditativ fordybelse. Arbejdet med øvelserne relateres hele tiden til den enkeltes faktiske liv og hverdag.

Nærværende workshop bygger videre på det udgangspunkt, som blev skabt på forårets workshop med samme tema, men nye deltagere er meget velkomne.

Underviser: Martin Guldberg

Martin Guldberg har med udgangspunkt i såvel erfaringer fra sit virke som sanger-skuespiller samt leder lavet workshops for personalegrupper omkring teambuilding, stresshåndtering, mindfulness, kommunikation og kreativitet. Han er Certified Kripalu Yoga Teacher fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA. Herudover er han cand. phil. i Musikvidenskab og har en MA Vocal Performance samt en MA Vocal Pedagogy. Martin Guldberg er studielektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet.