HUMOR OG ÅBENHED

Det er ofte sagt, at livet bliver for kedeligt og gråt, hvis ikke tilværelsen krydres med lidt humor. Humor er befriende. Humor drejer en situation og ser den fra en uventet vinkel. Humor er i sig selv et udtryk for kreativitet og opfindsomhed. Og mennesker med humoristisk sans er ofte i høj kurs.

Humor får os til at reagere spontant. Når vi lytter til en vittighed og når til den overraskende pointe, ler vi ganske umiddelbart. Det er et åbent øjeblik, hvor vi er i nuet og lever det uden kommentarer og analyser. I en sådan situation ler vi ikke med vilje. Latteren griber os, og i et kort øjeblik løftes vi ud af vores normale virkelighedsrammer.

Hvis vi ikke forstår en vittighed og må have den forklaret, er latteren som regel noget mere dæmpet og ufri. Overraskelsen forsvinder, og vi forbliver indenfor vores gængse virkelighedsrammer. Det er netop overraskelsen, åbenheden og spontaniteten i en vittigheds pointe, der er med til at åbne os, så vi giver slip på os selv og vores gøren og i stedet blot er. I denne lattermilde overraskelse dvæler vi et kort sekund i evigheden.

Humor relativerer vores selvhøjtidelighed og livets alvor. Vi får lejlighed til at le ad os selv. Neden under dette ligger en erkendelse af livets skrøbelighed og forgængelighed. Hvorfor holde fast og stivne i en formørket alvor? Ensidig alvor er komisk og ofte et udtryk for lukkethed. Humor kan åbne os, hvis vi tør give slip. Den kan hjælpe os til at være lidt mindre selvcentrerede – og det har de fleste af os brug for.