EN LILLE TÅRE

Revyforfatteren Ludvig Brandstrup skrev i 1927 teksten til sangen ”En lille tåre”. Visen var en del af Co-Optimist-revyen samme år. Teksten beskriver, hvordan vi gennem livet ofte kan gå fra jubelen over smilet til tåren; den lille tåre, som fortæller meget mere end tusind ord. Det lyder jo umiddelbart ganske sørgeligt. Men nærlæser man teksten, fremgår det af sidste vers, at det her drejer sig om en tåre, som ingen bytter for alverdens smil. Forklaringen er nærliggende: tåren er tegnet på, at man har elsket. Havde hjertet ikke givet sig hen, havde mennesket ikke risikeret sig selv med fare for afvisning og smerte – men også med chance for og håb om kærlighedsfordybelse – ville tåren ikke være der. Der er med andre ord tale om en tåre, der udspringer af en dyb erfaring af kærligheden.

Essensen af ovenstående kunne også udtrykkes således: lidelse kan være udviklende. Hvis hjertet kan rumme smerten, udvides hjertets kapacitet for kærlighed. Hvis et menneske tør føle og gennemleve de voldsomme følelser, som vi alle konfronteres med i løbet af et livsforløb, kan det vokse, blive mere rummeligt og udvikle medfølelse for andre, som oplever lidelse.

Omvendt kan lidelsen også føre til stagnation. Hvis et menneske ikke evner at rumme den, kan lidelsen i stedet føre til forbitrelse og opgivelse.

Helt grundlæggende handler det om kærlighed til os selv. Vi må føle dyb omsorg for os selv, for at møde vores smerte med nænsomhed og forståelse. Gør vi det, kan hjertet vokse og kærlighedståren trille…