BEFRIENDE ÆRLIGHED

Vi mennesker omgås ofte sandheden med en vis lemfældighed. Vi siger ikke nødvendigvis, hvad vi føler og tænker. Og adspurgt om vores ærlige mening, vikler vi os ofte udenom et klart svar; måske fordi vi ikke vil såre spørgeren, eller måske fordi vi er bange for konsekvenserne af et ærligt svar uden omsvøb.

Vi siger dog om nogle mennesker, at de har en ”befriende ærlighed”. Befriende, fordi vi ved, hvor vi har sådanne mennesker, som uden tøven kommunikerer, hvordan de tænker, føler og oplever deres omverden. Vi skal ikke afkode formummet tale, men får et klart svar.

Men ærligheden kan også være befriende for det menneske, som tør vove den. I det øjeblik, hvor der ikke længere er et skel imellem det, vi oplever og siger indeni os selv, og det, vi siger til andre, bliver vores færd i verden både enklere og mere fri, fordi vi står ved os selv, som vi er. Det er der dog ikke mange af os, der tør. Vi skjuler de sider af os selv, som vi finder mindre flatterende, af angst for andres afvisning eller fordømmelse. Selv i vores mest nære relationer kan vi have hemmeligheder, vi ikke tør dele. Og det kan være ganske begrænsende for dybden i relationen.

Hvorfor ikke vove pelsen og tone mere rent flag overfor vore omgivelser? Ingen af os er perfekte, og vi må lære at acceptere os selv med de mindre udviklede sider, vi har. Netop det giver mulighed for udvikling af disse sider. Ærlighed kan gøre vores liv enklere og vores relationer dybere og mere sande. Ærlighed kan føre til større frihed.