MEDITATION OVER LIDELSEN: BACHS “JOHANNESPASSION”

J. S. Bach er blevet kaldt for Den femte Evangelist. Denne måske lidt overraskende betegnelse dækker over, at hans musik synes at rumme og invitere til spirituel fordybelse. I hans værk fra 1724, Johannespassionen, inviterer Bach til fordybelse i Jesu lidelseshistorie og død, sådan som disse er fremstillet i Johannesevangeliet – suppleret med digteriske kommentarer skrevet i Bachs samtid. Værket inviterer til en inderlig og følelsesbetonet kontakt med bibelteksten og det menneskelige vilkår generelt og kan siges at være en musikalsk meditation over begge dele. Ud over at værket i sig selv er en både smuk og gribende musikalsk oplevelse, så synes det strukturelt at lægge sig op ad en på Bachs tid velkendt praksisform kaldet Lectio Divina. I nærværende foredrag vil vi gennemgå Johannespassionen med fokus på dels den musikalske symbolik, Bach anvender, dels den inderlige fordybelse i eller meditation over tilværelsen og livet, som værket indbyder til.

Foredragsholder: Martin Guldberg, cand. phil. i musikvidenskab, studielektor ved Aarhus Universitet, klassisk sanger, sangpædagog, manuskriptforfatter, komponist og klummeskribent.

Kontakt: martinguldberg@gmail.com

mobil: 27 12 27 36

www.martinguldberg.dk