Martin Guldberg er studielektor på Aarhus Universitet, hvorfra han i 1989 tog Hovedfagseksamen i Musikvidenskab (cand. phil.). Senere – efter en tid som professionel musiker og gymnasielærer,  fortsatte han sine studier på konservatoriet, hvorfra han – afbrudt af et ophold i London med studier hos daværende professor på Guildhall School of Music, Thomas Hemsley – tog Musikpædagogisk Diplomeksamen i 1998.

Fra 1999-2009 var Martin Guldberg leder på Den Ny Opera. Han var dog samtidig og havde allerede siden 1995 været undervisningsassistent på Aarhus Universitet, en funktion han også i en årrække udfyldte på Aalborg Universitet.

Martin Guldberg blev fastansat på Aarhus Universitet i 2005. Hans undervisningsopgaver omfatter områder som bl.a. Solosang, Sangpædagogik, Repertoirekendskab, Dansk Sanghistorie, Musikhistorie, Stemmeteori og Vokal Analyse samt opgave- og specialevejledning på Afdeling for Musikvidenskab. Herudover underviser han også på Retorik (stemmebrug og kropssprog i actio) samt på kandidatstudiet i mere tværæstetiske fag som f.eks. Kunstfagenes Didaktik og Design og ledelse af Kreative Processer.

Af særlige interesseområder kan nævnes sammenhængen mellem stemme, krop, personlighed og udtryk, sangpædagogik, kunstfagenes didaktik, kreativitetsteori og den rituelle brug af musik, f.eks. som den kommer til udtryk i Bachs kantater og passioner.

Mail (universitetet):    musmg@cc.au.dk

Mobil: 27 12 27 36